thought

กรุงเทพฯ น่าอยู่!? #2 - ทางเท้า

ทางเท้าไหนไม่มีร้านขายเสื้อผ้า ต้องให้ผู้ว่ามาดูแล้วว่ามีปัญหาอะไร ช่วงไหนว่างๆ ก็จะถูกจัดสรรเป็นเลนพิเศษของวินมอเตอร์ไซค์ได้ ทางจักรยานมีก็เหมื

thought

กรุงเทพฯ น่าอยู่!? #1 - ความสะดวกสบายในการเดินทาง

เมืองจักรยาน(หาย) มอเตอร์ไซค์วิ่งได้ทุกที่ ที่ห้ามกลับรถก็ได้ บนทางเท้าก็ได้ รถแท็กซี่ รถตู้ ระดับวีไอพี จอดตรงไหนก็ได้ นานแค่ไหนก็ได้ รถประจำทางความเร็วสูง สามารถเปลี

thought

เป้าหมาย (Goal)

“คนที่ไร้เป้าหมาย ก็เปรียบเสมือนเรือที่ไร้หางเสือ” — Thomas Carlyle “เป้าหมาย ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จเสมอไป บ่อยครั้งที่มันเป็นเพียงสิ่งที่ทำให้เรามุ่งมั